KIRO NORD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. jun. 2012
 • CVR 34609772

Virksomheden KIRO NORD ApS befinder sig i branchen "Anden undervisning i.a.n." og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 22. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.808 DKK, mens den i 2021 var på -12.935 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 116.963 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

117’ DKK

-39%

Egenkapital

1.074’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

117’ DKK

-39%

Årets resultat

2022116.963 DKK
2021190.211 DKK
2020205.745 DKK
2019153.868 DKK
2018171.971 DKK
201761.936 DKK
201645.160 DKK
201555.582 DKK
2014-4.400 DKK
20136.678 DKK
2012-226.784 DKK

Likviditetsgrad

10.511 %

-100%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+67%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.082’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+63%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

797’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -2’
  -
  -2’
  117’
  -
  117’
  -
  117’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  285’
  285’
  -
  -
  -
  -
  315’
  797’
  1.082’
  80’
  994’
  -
  -
  1.074’
  -
  1.074’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  1.082’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KIRO NORD ApS 22.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Nøddebjerget 8 · DK-3400 Hillerød 22.06.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
855900 Anden undervisning i.a.n. 25.07.2018
869040 Kiropraktorer 01.07.2012 24.07.2018
999999 Uoplyst 22.06.2012 30.06.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-07-25 25.07.2018
2012-06-22 22.06.2012 24.07.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 22.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør. 22.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Nanna Sønderkær Meyer 22.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nanna Sønderkær Meyer 22.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KIRO NORD ApS

Nøddebjerget 8
3400 Hillerød

CVR

34609772

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. juni 2012

P-nummer

1017780464

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Mindful Sundhed Aps.

Branchekode

855900
Anden undervisning i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive undervisning og kursusforløb og hermed forbundet virksomhed, herudover kan selskabet foretage investeringer i andre virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-