LH HOLDING DK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2012
 • CVR 34608490

Virksomheden LH HOLDING DK ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Munkebo. De blev etableret i 1. juli 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -64.784 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-65’ DKK

-397%

Egenkapital

59’ DKK

-52%

Omsætning

-

Resultat før skat

-66’ DKK

-425%

Årets resultat

2022-64.784 DKK
202121.800 DKK
202015.115 DKK
2019-17.071 DKK
2018-55.392 DKK
20171.344 DKK
20166.148 DKK
201519.200 DKK
201432.644 DKK
2013-1.822 DKK

Likviditetsgrad

14 %

+4%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

-35%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

33 %

-37%
God

Overskudsgrad

-

Balance

178’ DKK

-25%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

16’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -
  -60’
  -60’
  -66’
  -
  -66’
  -1’
  -65’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  161’
  -
  -
  161’
  161’
  -
  -
  -
  3’
  -
  16’
  178’
  80’
  -57’
  -
  -
  59’
  -
  59’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  38’
  -
  -
  -
  -
  81’
  119’
  178’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LH HOLDING DK ApS 01.07.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Oldager 8 · DK-5330 Munkebo 01.07.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 01.07.2012 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-07-01 01.07.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.07.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 01.07.2012

Direktører

Navn Fra Til
Berit Lisann Hougaard 01.07.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Berit Lisann Hougaard 01.07.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LH HOLDING DK ApS

Oldager 8
5330 Munkebo

CVR

34608490

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2012

P-nummer

1017777080

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvis ejede datterselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-