JH STAT ENTERPRISE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2012
 • CVR 34604762

Virksomheden JH STAT ENTERPRISE ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Rungsted Kyst. De blev etableret i 28. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 4.599 DKK, mens den i 2021 var på 59.046 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -81.623 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-82’ DKK

-97%

Egenkapital

-4.907’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-105’ DKK

-97%

Årets resultat

2022-81.623 DKK
2021-41.469 DKK
2020-32.198 DKK
201986.969 DKK
2018-1.578.321 DKK
2017-3.276.135 DKK
2016865 DKK
2015-21.673 DKK
2014-16.926 DKK
2013-20.756 DKK
2012-5.370 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-14%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

-396%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-522 %

-5%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

940’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

5’ DKK

-92%

Gældsforpligtelser

5.847’ DKK

+1%

Tilgodehavende

38’ DKK

-12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  5’
  -
  -45’
  -
  -40’
  -
  -
  -
  -
  -105’
  -
  -105’
  -23’
  -82’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  796’
  796’
  -
  51’
  -
  51’
  -
  55’
  -
  55’
  902’
  -
  6’
  -
  0
  25’
  38’
  940’
  80’
  -4.987’
  -
  -
  -4.907’
  -
  -4.907’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  167’
  -
  -
  -
  -
  25’
  -
  5.680’
  940’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JH STAT ENTERPRISE ApS 28.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Bolbrovej 39 · DK-2960 Rungsted Kyst 03.03.2023
Bolbrovej 39 · DK-2960 Rungsted Kyst 28.06.2012 02.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.04.2019
999999 Uoplyst 28.06.2012 31.03.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-28 28.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 28.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Knud Gad Andresen 28.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Knud Gad Andresen 28.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JH STAT ENTERPRISE ApS

Bolbrovej 39
2960 Rungsted Kyst

CVR

34604762

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2012

P-nummer

1017767530

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i selskaber og projekter og være helt eller delvis ejer og være holdingselskab for disse investeringer. Selskabet kan i begrænset omfang investere i børsnotede selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-