JØRGEN STEFFENSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2012
 • CVR 34602719

Virksomheden JØRGEN STEFFENSEN ApS befinder sig i branchen "Anlæg af veje og motorveje" og har adresse i Lundby. De blev etableret i 29. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -29.753 DKK, mens den i 2021 var på -536 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -115.277 DKK.

Medarbejderstaben består af 3 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jørgen Michael Steffensen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-115’ DKK

-29%

Egenkapital

1.248’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-115.277 DKK
2021-89.482 DKK
2020-393.912 DKK
2019-657 DKK
2018-38.464 DKK
201739.448 DKK
201693.346 DKK
2015114.130 DKK
20141.007.405 DKK
2013-229.726 DKK
2012847 DKK

Likviditetsgrad

36 %

-11%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

-50%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

35 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.603’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-30’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

2.355’ DKK

+1%

Tilgodehavende

645’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -30’
  -
  -43’
  -
  -73’
  26’
  -69’
  -
  -43’
  -
  -
  -
  -
  -115’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  25’
  -
  2.231’
  727’
  -
  -
  727’
  2.958’
  -
  -
  -
  631’
  14’
  645’
  3.603’
  80’
  1.168’
  -
  -
  1.248’
  -
  1.248’
  -
  -
  576’
  -
  -
  -
  576’
  -
  -
  -
  -
  64’
  1.665’
  1.779’
  3.603’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JØRGEN STEFFENSEN ApS 29.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Lundbygårdsvej 4 · DK-4750 Lundby 12.06.2020
Sallerup Gade 25 · DK-4750 Lundby 15.02.2017 11.06.2020
Hovvejen 74 · DK-4760 Vordingborg 29.06.2012 14.02.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
421100 Anlæg af veje og motorveje 01.01.2014
421000 Anlæg af veje og jernbaner 29.06.2012 31.12.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-29 29.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 29.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 29.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Michael Steffensen 29.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Michael Steffensen 29.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JØRGEN STEFFENSEN ApS

Lundbygårdsvej 4
4750 Lundby

CVR

34602719

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2012

P-nummer

1017764884

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

421100
Anlæg af veje og motorveje

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med asfaltbelægning og hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

3

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-