KRISTIAN MØLGAARD HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2012
 • CVR 34602484

Virksomheden KRISTIAN MØLGAARD HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 28. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -208.360 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-208’ DKK

-347%

Egenkapital

5.968’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-208’ DKK

-242%

Årets resultat

2022-208.360 DKK
202184.206 DKK
20201.888.699 DKK
2019973.349 DKK
2018947.196 DKK
2017909.909 DKK
20161.137.345 DKK
2015-1.347.216 DKK
20140 DKK
20131.376.371 DKK
2012987.452 DKK

Likviditetsgrad

1.487 %

-62%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.117’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.208’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -29’
  72’
  -738’
  -
  -666’
  -208’
  -
  -208’
  -
  -208’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.909’
  3.909’
  -
  -
  -
  -
  35’
  2.208’
  6.117’
  80’
  5.442’
  -
  -
  5.968’
  -
  5.968’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  148’
  6.117’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KRISTIAN MØLGAARD HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB 28.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Solbjergvej 3 · DK-2000 Frederiksberg 17.02.2015
Højdevej 60 · DK-2670 Greve 28.06.2012 16.02.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.06.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-28 28.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 29.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Kristian Mølgaard 28.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristian Mølgaard 28.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KRISTIAN MØLGAARD HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB

Solbjergvej 3
2000 Frederiksberg

CVR

34602484

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2012

P-nummer

1017764590

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og/eller anparter i andre advokatselskaber eller advokatholdingselskaber samt almindelig formueanbringelse, der ikke strider mod bestemmelserne i retsplejelovens § 124. Når selskabet ikke længere opfylder betingelserne for at være et advokatselskab eller advokatholdingselskab, skal selskabet straks ændre sit navn og formål eller indlede likvidation. Der skal straks gives meddelelse herom til Advokatrådet

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej