D & M ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. jun. 2012
 • CVR 34601798

Virksomheden D & M ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Dalmose. De blev etableret i 27. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 274.381 DKK, mens den i 2022 var på 258.685 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 48.168 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Maj-Britt Malle.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

48’ DKK

-25%

Egenkapital

495’ DKK

+11%

Omsætning

-

Resultat før skat

71’ DKK

-15%

Årets resultat

202348.168 DKK
202264.070 DKK
202121.227 DKK
202022.423 DKK
201973.897 DKK
201868.353 DKK
201751.296 DKK
201657.910 DKK
201534.977 DKK
201443.493 DKK
201334.357 DKK

Likviditetsgrad

56 %

+690%
Svag

Afkastningsgrad

6 %

-16%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

18 %

-8%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2.826’ DKK

+21%

Bruttofortjeneste

274’ DKK

+6%

Gældsforpligtelser

2.331’ DKK

+23%

Tilgodehavende

383’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  274’
  -
  -
  -
  183’
  14’
  -127’
  -
  -112’
  71’
  -
  71’
  -22’
  48’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  13’
  -
  2.443’
  -
  -
  -
  -
  2.443’
  -
  -
  -
  -
  341’
  383’
  2.826’
  80’
  415’
  -
  -
  495’
  -
  495’
  -
  -
  599’
  -
  -
  -
  1.652’
  -
  23’
  21’
  -
  -
  -
  678’
  2.826’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
D & M ApS 27.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Hovedgaden 50 · DK-4261 Dalmose 19.09.2012
Sverigesvej 16 · DK-4200 Slagelse 27.06.2012 18.09.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 01.12.2019
999999 Uoplyst 27.06.2012 30.11.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-27 27.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 27.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Maj-Britt Malle 27.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dennis Rehhof Malle 27.06.2012
Maj-Britt Malle 27.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

D & M ApS

Hovedgaden 50
4261 Dalmose

CVR

34601798

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. juni 2012

P-nummer

1017761133

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering, køb og salg samt udlejning af fast ejendom og hermed be-slægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-