GITTES SJOVE FORRETNINGER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. jun. 2012
 • CVR 34598835

Virksomheden GITTES SJOVE FORRETNINGER ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viby Sjælland. De blev etableret i 20. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -37.877 DKK, mens den i 2021 var på -846.311 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -513.361 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Gitte Bettina Skytte.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-513’ DKK

+23%

Egenkapital

1.703’ DKK

-25%

Omsætning

-

Resultat før skat

-658’ DKK

-7%

Årets resultat

2022-513.361 DKK
2021-664.805 DKK
2020426.109 DKK
2019179.165 DKK
2018-103.063 DKK
2017103.880 DKK
201626.305 DKK
201576.742 DKK
2014117.243 DKK
2013583.827 DKK
201253.705 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-19 %

+50%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.724’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

-38’ DKK

+96%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -38’
  -297’
  -
  38’
  -335’
  142’
  -465’
  -
  -323’
  -658’
  -
  -658’
  -145’
  -513’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  49’
  -
  1.724’
  125’
  1.519’
  59’
  -
  1.703’
  -
  1.703’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  1.724’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GITTES SJOVE FORRETNINGER ApS 20.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Svenstrupvejen 25 · DK-4130 Viby Sjælland 25.11.2013
Kildetoften 8 · DK-4621 Gadstrup 20.06.2012 24.11.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.06.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-03-11 11.03.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 11.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Gitte Bettina Skytte 20.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gitte Bettina Skytte 20.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GITTES SJOVE FORRETNINGER ApS

Svenstrupvejen 25
4130 Viby Sjælland

CVR

34598835

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. juni 2012

P-nummer

1017752886

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-