BETTINA RODE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jun. 2012
 • CVR 34597413

Virksomheden BETTINA RODE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Allerød. De blev etableret i 15. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 375.101 DKK, mens den i 2021 var på 330.371 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 932.109 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

932’ DKK

+45%

Egenkapital

6.020’ DKK

+16%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.017’ DKK

+43%

Årets resultat

2022932.109 DKK
2021641.504 DKK
2020784.934 DKK
2019589.183 DKK
2018478.204 DKK
2017745.867 DKK
2016169.343 DKK
2015330.231 DKK
2014-157.611 DKK
2013569.594 DKK
2012257.793 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-93%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

+27%
Svag

Soliditetsgrad

80 %

+21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.550’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

375’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

1.530’ DKK

-43%

Tilgodehavende

46’ DKK

-90%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  375’
  -
  -120’
  -
  255’
  -
  -32’
  793’
  762’
  1.017’
  -
  1.017’
  -
  932’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  6.167’
  1.337’
  -
  -
  1.337’
  7.504’
  -
  -
  -
  -
  21’
  46’
  7.550’
  80’
  5.823’
  118’
  -
  6.020’
  -
  6.020’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  432’
  273’
  -
  -
  -
  -
  553’
  1.098’
  7.550’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BETTINA RODE HOLDING ApS 15.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Ingrid Marievej 1 · DK-3450 Allerød 28.06.2012
Ingrid Marievej 5 · DK-3450 Allerød 15.06.2012 27.06.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.07.2012
999999 Uoplyst 15.06.2012 30.06.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-15 15.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 15.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Nora Bettina Sandau Rode 15.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nora Bettina Sandau Rode 15.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BETTINA RODE HOLDING ApS

Ingrid Marievej 1
3450 Allerød

CVR

34597413

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juni 2012

P-nummer

1017749028

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

betcla@mail.tele.dk

Telefon

40501962

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet formål er et eje anparter i et alment lægeselskab. Herudover er selskabets formål at opføre, eje og udleje en fast ejendom til det af selskabet ejede almene lægeselskab. Et yderligere formål er at udleje en del af den faste ejendom til andre praktiserende læger og/eller speciallægeselskaber, samt i mindre omfang at udleje restlokaler i bygningen til andre erhverv.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-