AKTIV FRITID LILLEBÆLT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2012
 • CVR 34597340

Virksomheden AKTIV FRITID LILLEBÆLT ApS befinder sig i branchen "Forhandlere af sports- og campingudstyr" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 1. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 56.885 DKK, mens den i 2020 var på 38.077 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 49.093 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Dorte Ørgaard Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

49’ DKK

+94%

Egenkapital

-142’ DKK

+15%

Omsætning

97’ DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

202149.093 DKK
202025.320 DKK
2019100.603 DKK
201842.012 DKK
20177.274 DKK
201662.180 DKK
2015122.283 DKK
2014-140.325 DKK
2013-94.910 DKK
2012-207.091 DKK

Likviditetsgrad

75 %

-5%
Svag

Afkastningsgrad

29 %

+104%
God

Soliditetsgrad

-74 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

58 %

God

Balance

192’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

57’ DKK

+49%

Gældsforpligtelser

334’ DKK

-15%

Tilgodehavende

186’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  97’
  57’
  0
  -
  -40’
  57’
  -
  -8’
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  49’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  7’
  7’
  135’
  6’
  -
  -
  45’
  186’
  192’
  80’
  -222’
  -
  -
  -142’
  -
  -142’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  87’
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  247’
  192’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AKTIV FRITID LILLEBÆLT ApS 01.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Kålsbjergvej 39 · DK-5500 Middelfart 11.06.2012
Kålsbjergvej 19 · DK-5500 Middelfart 01.06.2012 10.06.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr 01.06.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-01 01.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Dorte Ørgaard Andersen 01.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Preben Ørgaard Andersen 01.06.2012
Dorte Ørgaard Andersen 01.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AKTIV FRITID LILLEBÆLT ApS

Kålsbjergvej 39
5500 Middelfart

CVR

34597340

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2012

P-nummer

1017748773

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

476410
Forhandlere af sports- og campingudstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

oergaard.andersen@gmail.com

Telefon

32153441

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive detailforretning og hermed lignende virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller