BIZPOWER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jun. 2012
 • CVR 34597138

Virksomheden BIZPOWER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Thisted. De blev etableret i 12. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -24.307 DKK, mens den i 2022 var på -14.179 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 52.590 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

53’ DKK

+217%

Egenkapital

4.203’ DKK

+251%

Omsætning

-

Resultat før skat

53’ DKK

+201%

Årets resultat

202352.590 DKK
2022-45.113 DKK
20211.353.410 DKK
2020376.540 DKK
20191.044.314 DKK
2018343.746 DKK
2017369.980 DKK
2016535.103 DKK
2015297.381 DKK
2014224.678 DKK
201355.256 DKK

Likviditetsgrad

24.489 %

-14%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+51%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.221’ DKK

+251%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

-71%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.221’ DKK

+296%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -24’
  77’
  -1’
  -
  77’
  53’
  -
  53’
  -
  53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.277’
  1.795’
  4.221’
  4.221’
  80’
  4.001’
  122’
  -
  4.203’
  -
  4.203’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  17’
  4.221’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BIZPOWER HOLDING ApS 12.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Landlystparken 16 · DK-7700 Thisted 12.06.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.12.2019
999999 Uoplyst 12.06.2012 19.12.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-08-10 10.08.2023
2012-06-12 12.06.2012 09.08.2023

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 12.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 12.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Bo Søndergaard Schrøder 12.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bo Søndergaard Schrøder 12.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BIZPOWER HOLDING ApS

Landlystparken 16
7700 Thisted

CVR

34597138

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juni 2012

P-nummer

1017747920

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BizTime ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er som holdingselskab at eje kapitalandele i selskaber, der driver virksomhed indenfor IT-branchen, samt selv at drive financierings- og investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej