BSSM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jun. 2012
 • CVR 34594937

Virksomheden BSSM ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf" og har adresse i Herning. De blev etableret i 18. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 1.441.606 DKK, mens den i 2020 var på 802.372 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 192.836 DKK.

Medarbejderstaben består af 6 personer, hvor direktionen bl.a. består af Brian Skov.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

193’ DKK

+198%

Egenkapital

340’ DKK

+131%

Omsætning

-

Resultat før skat

247’ DKK

+241%

Årets resultat

2021192.836 DKK
202064.660 DKK
2019344.762 DKK
20186.527 DKK
2017217.774 DKK
2016-902.671 DKK
2015118.437 DKK
201433.624 DKK
2013-38.487 DKK
2012222.754 DKK

Likviditetsgrad

115 %

-33%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

18 %

> +999%
God

Soliditetsgrad

21 %

+153%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.620’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

1.442’ DKK

+80%

Gældsforpligtelser

1.280’ DKK

-21%

Tilgodehavende

1.417’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  1.442’
  -1.064’
  -87’
  -
  291’
  -16’
  -
  -
  -16’
  247’
  -
  247’
  -54’
  193’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  117’
  -
  117’
  -
  -
  -
  85’
  202’
  613’
  452’
  -
  -
  213’
  1.417’
  1.620’
  80’
  203’
  57’
  -
  340’
  -
  340’
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  -
  147’
  599’
  1.230’
  1.620’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BSSM ApS 18.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Teglvænget 113B · DK-7400 Herning 30.09.2018
Teglvænget 113B · DK-7400 Herning 14.10.2012 29.09.2018
Jakob Knudsens Vej 10 · DK-7400 Herning 18.06.2012 13.10.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 19.11.2018
332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr 18.06.2012 18.11.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-09-24 24.09.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 18.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion 24.09.2012

Direktører

Navn Fra Til
Brian Skov 30.06.2016
Claus Holm 18.06.2012 30.06.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Brian Skov 01.04.2017
Claus Holm 01.01.2014 01.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Skov 18.06.2012
Claus Holm 18.06.2012 01.11.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BSSM ApS

Teglvænget 113
7400 Herning

CVR

34594937

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. juni 2012

P-nummer

1017740632

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BSSM STEELINDUSTRY ApS

Branchekode

251100
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@bssm.dk

Telefon

97212925

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive smedie- og montagevirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

6

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-