WEJE CONSULT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jun. 2012
 • CVR 34594732

Virksomheden WEJE CONSULT ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 18. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.700 DKK, mens den i 2021 var på -5.950 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.747.564 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.748’ DKK

+514%

Egenkapital

2.697’ DKK

+168%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.748’ DKK

+514%

Årets resultat

20221.747.564 DKK
2021284.722 DKK
2020242.096 DKK
2019142.652 DKK
2018115.641 DKK
201782.528 DKK
201634.887 DKK
201513.991 DKK
2014-76.744 DKK
201388.186 DKK
2012101.026 DKK

Likviditetsgrad

38.156 %

+125%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.701’ DKK

+167%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.566’ DKK

+146%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  1.760’
  -6’
  -
  1.754’
  1.748’
  -
  1.748’
  -
  1.748’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.135’
  1.135’
  -
  -
  -
  -
  1.566’
  1.566’
  2.701’
  80’
  2.217’
  400’
  -
  2.697’
  -
  2.697’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  0
  4’
  2.701’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WEJE CONSULT ApS 18.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Larsmindevej 6A · DK-8200 Aarhus N 18.06.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 18.06.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-18 18.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 18.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren. 18.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Morten Nymann Weje 18.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Nymann Weje 18.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WEJE CONSULT ApS

Larsmindevej 6
8200 Aarhus N

CVR

34594732

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. juni 2012

P-nummer

1017740128

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

weje@weje.org

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulent virksomhed inden for electrical engineering, software udvikling og hermed forbundet virksomhed samt at virke som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-