L.C. ANDERSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2012
 • CVR 34589321

Virksomheden L.C. ANDERSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Søborg. De blev etableret i 1. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -9.375 DKK, mens den i 2020 var på -12.501 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 13.480.151 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

13.480’ DKK

+240%

Egenkapital

38.621’ DKK

+53%

Omsætning

-

Resultat før skat

13.479’ DKK

+240%

Årets resultat

202113.480.151 DKK
20203.967.512 DKK
20193.233.295 DKK
20183.546.515 DKK
20173.667.778 DKK
20163.202.128 DKK
20153.227.654 DKK
2014229.616 DKK
20132.018.254 DKK
2012-

Likviditetsgrad

285 %

-32%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

39.216’ DKK

+53%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

+25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.692’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  27’
  -6’
  13.468’
  13.488’
  13.479’
  -
  13.479’
  -1’
  13.480’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  37.523’
  -
  -
  37.523’
  37.523’
  -
  -
  1.374’
  -
  1’
  1.692’
  39.216’
  80’
  2.665’
  57’
  -
  38.621’
  -
  38.621’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  226’
  -
  -
  3’
  -
  10’
  595’
  39.216’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
L.C. ANDERSEN HOLDING ApS 01.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Tinghøjvej 3A · DK-2860 Søborg 12.12.2016
Tinghøjvej 3A · DK-2860 Søborg 01.06.2012 11.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 01.06.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-06-01 01.06.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. Hvis flere direktører er ansat, tegnes selskabet af direktørerne hver for sig. 01.06.2012

Direktører

Navn Fra Til
Lars Christian Andersen 01.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Christian Andersen 01.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

L.C. ANDERSEN HOLDING ApS

Tinghøjvej 3
2860 Søborg

CVR

34589321

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2012

P-nummer

1017713341

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed herunder at eje kapitalandele i andre selskaber samt al anden dermed forbundet eller beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen. Hvis flere direktører er ansat, tegnes selskabet af direktørerne hver for sig.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja