FARMATEKET HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2012
 • CVR 34587698

Virksomheden FARMATEKET HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Randers C. De blev etableret i 1. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 224.124 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

224’ DKK

+2%

Egenkapital

1.834’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

216’ DKK

0%

Årets resultat

2021224.124 DKK
2020220.809 DKK
2019286.443 DKK
2018412.801 DKK
2017422.552 DKK
2016569.556 DKK
2015-316.246 DKK
2014-1.272.923 DKK
2013-127.194 DKK
2012-397.363 DKK

Likviditetsgrad

6 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

53 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.450’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

91’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -8’
  2’
  -29’
  252’
  224’
  216’
  -
  216’
  -8’
  224’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.359’
  -
  -
  3.359’
  3.359’
  -
  -
  83’
  -
  -
  91’
  3.450’
  80’
  -145’
  -
  -
  1.834’
  -
  1.834’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.470’
  -
  -
  -
  6’
  140’
  1.616’
  3.450’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FARMATEKET HOLDING ApS 01.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Østervold 24 · DK-8900 Randers C 07.04.2017
Vestergade 59 · DK-8900 Randers C 01.06.2012 06.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.06.2012 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-06-17 17.06.2020
2017-04-06 06.04.2017 16.06.2020
2012-06-01 01.06.2012 05.04.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.04.2017
Selskabet tegnes af direktionen i forening. 01.06.2012 06.04.2017

Direktører

Navn Fra Til
Naser Jensen 01.06.2012
Bjarne Leif Riis Nygaard 01.06.2012 06.04.2017

Legalle ejere

Navn Fra Til
VITALIS HOLDING ApS 06.04.2017
Formueforvaltning Hadsundvej 72 HOLDING ApS 01.06.2012 06.04.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Naser Jensen 01.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FARMATEKET HOLDING ApS

Østervold 24
8900 Randers C

CVR

34587698

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2012

P-nummer

1017710490

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed, herunder at drive virksomhed som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller