FRANK HANSEN HOLDING 2012 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. jun. 2012
 • CVR 34586721

Virksomheden FRANK HANSEN HOLDING 2012 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 4. juni 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.251 DKK, mens den i 2022 var på -8.084 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.426 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+100%

Egenkapital

1.477’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

1’ DKK

+100%

Årets resultat

20231.426 DKK
2022-331.386 DKK
2021457.485 DKK
2020308.392 DKK
201922.334 DKK
201817.581 DKK
2017180.912 DKK
2016374.174 DKK
2015123.567 DKK
2014272.312 DKK
2013337.207 DKK
2012-18.201 DKK

Likviditetsgrad

425 %

+9%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

87 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.702’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

+23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

956’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  85’
  -9’
  -69’
  8’
  1’
  -
  1’
  -
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  746’
  -
  -
  746’
  746’
  -
  -
  -
  0
  33’
  956’
  1.702’
  80’
  999’
  122’
  -
  1.477’
  -
  1.477’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  186’
  -
  -
  -
  -
  -
  225’
  1.702’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FRANK HANSEN HOLDING 2012 ApS 04.06.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Byagervej 93 · DK-3460 Birkerød 25.06.2021
Poppelhaven 14 · DK-3500 Værløse 04.06.2012 24.06.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.11.2014
642010 Finansielle holdingselskaber 04.06.2012 19.11.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-09 09.11.2022
2014-05-08 08.05.2014 08.11.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 04.06.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 11.11.2022
Selskabet tegnes af direktøren 08.05.2014 10.11.2022

Direktører

Navn Fra Til
Tina Lyhne Hansen 09.11.2022
Frank Hansen 04.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Hansen 04.06.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FRANK HANSEN HOLDING 2012 ApS

Byagervej 93
3460 Birkerød

CVR

34586721

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. juni 2012

P-nummer

1017708054

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

fh@fha-c.dk

Telefon

40400156

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt investere i værdipapirer m.v. og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-