NSMCE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. maj 2012
 • CVR 34583609

Virksomheden NSMCE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Odder. De blev etableret i 30. maj 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -7.251 DKK, mens den i 2020 var på -5.376 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 244.954 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

245’ DKK

+156%

Egenkapital

986’ DKK

+33%

Omsætning

-

Resultat før skat

245’ DKK

+156%

Årets resultat

2021244.954 DKK
202095.512 DKK
2019107.111 DKK
2018202.967 DKK
2017-22.865 DKK
2016170.811 DKK
2015-56.473 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012-81.131 DKK

Likviditetsgrad

3.433 %

-22%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

993’ DKK

+33%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-35%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

251’ DKK

+8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  6’
  -1’
  -
  6’
  245’
  -
  245’
  -
  245’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  742’
  742’
  -
  -
  -
  -
  85’
  251’
  993’
  80’
  235’
  -
  -
  986’
  -
  986’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  7’
  993’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NSMCE HOLDING ApS 30.05.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Nørreled 20 · DK-8300 Odder 24.10.2018
Nørreled 20 · DK-8300 Odder 30.05.2012 23.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 30.05.2012 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-21 21.11.2022
2021-08-10 10.08.2021 20.11.2022
2015-06-15 15.06.2015 09.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 30.05.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.05.2012

Direktører

Navn Fra Til
Nicolai Markfoged Jensen 30.05.2012

Legalle ejere

Navn Fra Til
Nicolai Markfoged Jensen 25.11.2022
Nicolai Markfoged Jensen 10.08.2021

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolai Markfoged Jensen 30.05.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NSMCE HOLDING ApS

Nørreled 20
8300 Odder

CVR

34583609

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. maj 2012

P-nummer

1017698814

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og salg af aktier og anparter i andre selskaber, investering i øvrige værdipapirer, investering i fast ejendom samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-