Ejendomsselskabet Castellum Transformervej A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 21. maj 2012
 • CVR 34582181

Virksomheden Ejendomsselskabet Castellum Transformervej A/S befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i København V. De blev etableret i 21. maj 2012 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -51.746 DKK, mens den i 2022 var på -573.630 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -396.651 DKK.

I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Per Fredrik Berglund.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-397’ DKK

+88%

Egenkapital

2.043’ DKK

+131%

Omsætning

-

Resultat før skat

-508’ DKK

+87%

Årets resultat

2023-396.651 DKK
2022-3.246.900 DKK
2021-2.069.943 DKK
2020-5.275.546 DKK
2019-6.284.173 DKK
20181.174.271 DKK
2017972.703 DKK
201671.979 DKK
20151.188.242 DKK
2014942.922 DKK
2013818.792 DKK
2012521.605 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-9 %

+30%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+556%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.043’ DKK

-93%

Bruttofortjeneste

-52’ DKK

+91%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.043’ DKK

-93%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -52’
  -
  -
  -
  -174’
  793’
  -1.128’
  -
  -334’
  -508’
  -
  -508’
  -112’
  -397’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.931’
  -
  -
  2.043’
  2.043’
  9.500’
  -7.457’
  -
  -
  2.043’
  -
  2.043’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.043’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ejendomsselskabet Castellum Transformervej A/S 24.08.2016
EJENDOMSSELSKABET BRIGGEN TRANSFORMERVEJ A/S 21.05.2012 23.08.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Havneholmen 25 · DK-1561 København V 20.04.2023
Kay Fiskers Plads 9 · DK-2300 København S 01.07.2020 19.04.2023
Kay Fiskers Plads 9 · DK-2300 København S 25.06.2020 30.06.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 21.05.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-08-24 24.08.2016
2012-05-21 21.05.2012 23.08.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 21.05.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. 21.05.2012

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Bo Lykke Mohr 01.11.2023
Bettina Lange 08.11.2021
Bettina Lange 08.11.2021 01.11.2023

Direktører

Navn Fra Til
Carl Ola Mattias Orsmark 10.10.2014
Tage Harry Christoffersson 24.01.2014 10.10.2014
Ulf Bo Gunnar Östenson 21.05.2012 24.01.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ejendomsselskabet Castellum Transformervej A/S

Havneholmen 25
1561 København V

CVR

34582181

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

21. maj 2012

P-nummer

1017693251

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

72344600

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve, eje, udvikle og sælge fast ejendom i eget regi eller via datterselskaber samt aktivitet relateret til dette.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej