WITTHØFT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. maj 2012
 • CVR 34580669

Virksomheden WITTHØFT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 15. maj 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -17.000 DKK, mens den i 2021 var på -17.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -601.320 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-601’ DKK

-435%

Egenkapital

-492’ DKK

-550%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-601’ DKK

-435%

Årets resultat

2022-601.320 DKK
2021179.685 DKK
2020632.579 DKK
201920.388 DKK
2018-314.441 DKK
2017348.545 DKK
2016-466.470 DKK
2015139.109 DKK
2014-307.573 DKK
20138.571 DKK
20123.232 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+123%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-15 %

-668%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.253’ DKK

-21%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

3.745’ DKK

-6%

Tilgodehavende

8’ DKK

+31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -
  -
  -133’
  -
  -133’
  -601’
  -
  -601’
  -
  -601’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.246’
  3.246’
  -
  -
  -
  4’
  4’
  8’
  3.253’
  80’
  -572’
  -
  -
  -492’
  -
  -492’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.980’
  3.072’
  -
  -
  -
  -
  13’
  91’
  673’
  3.253’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WITTHØFT HOLDING ApS 15.05.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Ilbro Alle 11 · DK-2770 Kastrup 06.01.2020
Islands Brygge 77E · DK-2300 København S 09.10.2018 05.01.2020
Islands Brygge 77E · DK-2300 København S 22.11.2017 08.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 15.05.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-05-15 15.05.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.05.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.05.2012

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Witthøft Rosengart 15.05.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Witthøft Rosengart 23.05.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WITTHØFT HOLDING ApS

Ilbro Alle 11
2770 Kastrup

CVR

34580669

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. maj 2012

P-nummer

1017688347

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

thomas.w.rosengart@outlook.dk

Telefon

28154477

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-