HOLDINGSELSKABET AF 9. MAJ 2012 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. maj 2012
 • CVR 34579814

Virksomheden HOLDINGSELSKABET AF 9. MAJ 2012 ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Hornbæk. De blev etableret i 9. maj 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.002 DKK, mens den i 2022 var på -7.031 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 316.404 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

316’ DKK

+432%

Egenkapital

2.875’ DKK

+10%

Omsætning

-

Resultat før skat

325’ DKK

Årets resultat

2023316.404 DKK
202259.513 DKK
2021198.761 DKK
2020113.522 DKK
2019-252.405 DKK
2018-403.122 DKK
2017-63.438 DKK
20168.104 DKK
20153.082 DKK
2014-210.625 DKK
2013909.815 DKK
2012-79.963 DKK

Likviditetsgrad

43.824 %

+2%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.880’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.191’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  121’
  -
  211’
  333’
  325’
  -
  325’
  -8’
  316’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  690’
  -
  -
  690’
  690’
  -
  -
  284’
  -
  1.225’
  2.191’
  2.880’
  80’
  2.734’
  61’
  -
  2.875’
  -
  2.875’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  2.880’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOLDINGSELSKABET AF 9. MAJ 2012 ApS 09.05.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Havnevej 22 · DK-3100 Hornbæk 13.10.2019
Hammerensgade 2 · DK-1267 København K 14.07.2015 12.10.2019
Vermundsgade 19 · DK-2100 København Ø 30.05.2013 13.07.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 13.07.2015
999999 Uoplyst 09.05.2012 12.07.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-07-13 13.07.2015
2013-04-03 03.04.2013 12.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 09.05.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 03.04.2013

Direktører

Navn Fra Til
Katrine Leerhøj Aaby 09.05.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Katrine Leerhøj Aaby 09.05.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOLDINGSELSKABET AF 9. MAJ 2012 ApS

Havnevej 22
3100 Hornbæk

CVR

34579814

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. maj 2012

P-nummer

1017685712

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

27246465

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-