PBJ Produktion ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 21. maj 2012
 • CVR 34579059

Virksomheden PBJ Produktion ApS befinder sig i branchen "Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed" og har adresse i Næstved. De blev etableret i 21. maj 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2014 på 725.995 DKK, mens den i 2013 var på 1.544.640 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.275.494 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.275’ DKK

< -999%

Egenkapital

-1.266’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.290’ DKK

< -999%

Årets resultat

2014-1.275.494 DKK
2013-70.278 DKK

Likviditetsgrad

39 %

-67%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-107 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-121 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.043’ DKK

-39%

Bruttofortjeneste

726’ DKK

-53%

Gældsforpligtelser

2.309’ DKK

+37%

Tilgodehavende

555’ DKK

-39%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2014
  -
  726’
  -1.495’
  -345’
  -
  -1.114’
  -
  -176’
  -
  -176’
  -1.290’
  -
  -1.290’
  -
  -1.275’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2014
  -
  -
  -
  488’
  -
  488’
  -
  -
  -
  -
  488’
  124’
  86’
  -
  149’
  1’
  555’
  1.043’
  80’
  -
  -
  -1.346’
  -1.266’
  -
  -1.266’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  884’
  -
  -
  -
  -
  616’
  809’
  1.425’
  1.043’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PBJ Produktion ApS 01.06.2015 22.01.2019
TØMRERFIRMA JØRGEN BRINK PEDERSEN, NÆSTVED ApS 21.05.2012 31.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Skallegårdsvej 6 · DK-4700 Næstved 21.05.2012 22.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 21.05.2012 22.01.2019

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-06-01 01.06.2015 22.01.2019
2013-12-02 02.12.2013 31.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 21.05.2012 22.01.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 02.12.2013 08.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Brink Pedersen 07.11.2013 08.06.2015
Peter Lynow Hadsbjerg 21.05.2012 07.11.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PBJ Produktion ApS

Skallegårdsvej 6
4700 Næstved

CVR

34579059

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. maj 2012

P-nummer

1017683248

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

433200
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af tømrermestervirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-