MDS Stainless ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. maj 2012
 • CVR 34490090

Virksomheden MDS Stainless ApS befinder sig i branchen "Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf" og har adresse i Ejstrupholm. De blev etableret i 7. maj 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 12.713.672 DKK, mens den i 2020 var på 10.716.184 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.286.939 DKK.

Medarbejderstaben består af 19 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kasper Nissen. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Mads Danielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.287’ DKK

-42%

Egenkapital

9.336’ DKK

+34%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.934’ DKK

-42%

Årets resultat

20212.286.939 DKK
20203.953.971 DKK
20192.041.856 DKK
2018200.810 DKK
2017781.159 DKK
2016659.820 DKK
20151.016.453 DKK
201437.394 DKK
2013-196.810 DKK
201295.543 DKK

Likviditetsgrad

291 %

+60%
God

Afkastningsgrad

22 %

-40%
God

Soliditetsgrad

68 %

+42%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13.750’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

12.714’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

4.389’ DKK

-42%

Tilgodehavende

12.758’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  12.714’
  -9.398’
  -314’
  -
  2.990’
  0
  -
  28’
  28’
  2.934’
  -
  2.934’
  -647’
  2.287’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  398’
  568’
  -
  966’
  4’
  -
  21’
  25’
  991’
  2.023’
  7.665’
  1.458’
  -
  -
  12.758’
  13.750’
  89’
  7.571’
  1.143’
  -
  9.336’
  -
  9.336’
  24’
  24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  385’
  -
  1.670’
  1.647’
  4.389’
  13.750’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MDS Stainless ApS 23.06.2020
MD SMEDE ApS 07.05.2012 22.06.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Møllebakken 1 · DK-7361 Ejstrupholm 07.06.2018
Møllebakken 1 · DK-7361 Ejstrupholm 07.05.2012 06.06.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 09.05.2012
999999 Uoplyst 07.05.2012 08.05.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-12 12.03.2021
2020-06-23 23.06.2020 11.03.2021
2019-08-06 06.08.2019 22.06.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
88.889 DKK 12.03.2021
80.000 DKK 07.05.2012 11.03.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening. 22.03.2021
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af alle medlemmer af bestyrelsen i forening. 07.08.2019 21.03.2021
Selskabet tegnes af en direktør alene. 07.05.2012 06.08.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Carl Jakob Backs 01.04.2022
Mikkel Krogslund Andersen 12.03.2021 01.04.2022
Kasper Nissen 06.08.2019

Direktører

Navn Fra Til
Kasper Nissen 12.03.2021
Mads Danielsen 07.05.2012 12.03.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
NCS International A/S 12.03.2021
THRUST Holding ApS 12.03.2021
Holdingselskabet MDS ApS 12.06.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Danielsen 07.05.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MDS Stainless ApS

Møllebakken 1
7361 Ejstrupholm

CVR

34490090

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. maj 2012

P-nummer

1017661805

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • MD SMEDE ApS

Branchekode

251100
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Mads@mdsmede.dk

Telefon

22999255

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er produktion og salg af diverse konstruktioner i jern samt almindeligt smedearbejde.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening.

Registeret kapital

88.889 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

19

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Revisor

-