UDBY NR. 1 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. mar. 2012
 • CVR 34461481

Virksomheden UDBY NR. 1 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Formueforvaltning" og har adresse i Brønshøj. De blev etableret i 19. marts 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -28.242 DKK, mens den i 2020 var på -20.225 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 50.461 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

50’ DKK

+104%

Egenkapital

273’ DKK

-19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

202150.461 DKK
2020-1.260.812 DKK
2019434.433 DKK
2018487.816 DKK
2017664.277 DKK
2016-24.173 DKK
2015-401.628 DKK
20141.038.524 DKK
2013144.376 DKK
2012-

Likviditetsgrad

1.586 %

-22%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

290’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-28’ DKK

-40%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

270’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -28’
  -
  -
  -
  -
  15’
  -336’
  -
  -321’
  -
  -
  -
  -
  50’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  45’
  225’
  270’
  290’
  80’
  79’
  114’
  -
  273’
  -
  273’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  5’
  17’
  290’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
UDBY NR. 1 HOLDING ApS 19.03.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Fuglsang Allé 67 · DK-2700 Brønshøj 12.06.2013
Mellemvangen 24 · DK-2700 Brønshøj 19.03.2012 11.06.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
663000 Formueforvaltning 19.03.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-12 12.12.2016
2013-02-28 28.02.2013 11.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 19.03.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.02.2013

Direktører

Navn Fra Til
Tim Udby Graugaard 19.03.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tim Udby Graugaard 19.03.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

UDBY NR. 1 HOLDING ApS

Fuglsang Allé 67
2700 Brønshøj

CVR

34461481

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. marts 2012

P-nummer

1017553387

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

663000
Formueforvaltning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

timudby@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller