SC INVEST YOUR TIME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. mar. 2012
 • CVR 34458855

Virksomheden SC INVEST YOUR TIME ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr" og har adresse i Korsør. De blev etableret i 14. marts 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -3.900 DKK, mens den i 2020 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.215 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-140%

Egenkapital

-6’ DKK

-186%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021-4.215 DKK
202010.565 DKK
2019-19.363 DKK
201883.391 DKK
2017-13.526 DKK
2016-95.473 DKK
20157.914 DKK
201428.326 DKK
2013-74.206 DKK
2012-9.893 DKK

Likviditetsgrad

93 %

Svag

Afkastningsgrad

-5 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-8 %

-234%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

81’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

81’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  0
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  81’
  -
  -
  81’
  81’
  80’
  -86’
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  70’
  87’
  81’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SC INVEST YOUR TIME ApS 14.03.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Musholmvej 54A · DK-4220 Korsør 14.03.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 14.03.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-13 13.06.2016
2012-03-14 14.03.2012 12.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 14.03.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 14.03.2012

Direktører

Navn Fra Til
Camilla Lønberg Pihl 17.12.2013
Søren Pihl 14.03.2012 17.12.2013

Legalle ejere

Navn Fra Til
SC PIHL HOLDING ApS 14.03.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Camilla Lønberg Pihl 14.03.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SC INVEST YOUR TIME ApS

Musholmvej 54
4220 Korsør

CVR

34458855

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. marts 2012

P-nummer

1017543616

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

466900
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed, samt konsulent og servicevirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-