BASIC BUSINESS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. mar. 2012
 • CVR 34452385

Virksomheden BASIC BUSINESS ApS befinder sig i branchen "Andre sportsaktiviteter" og har adresse i Ikast. De blev etableret i 2. marts 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.256 DKK, mens den i 2021 var på -13.429 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.024 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

+65%

Egenkapital

80’ DKK

+118%

Omsætning

-

Resultat før skat

-3’ DKK

+82%

Årets resultat

2022-5.024 DKK
2021-14.210 DKK
2020-1.485.492 DKK
2019-25.275 DKK
2018-290.114 DKK
2017157.597 DKK
2016113.684 DKK
2015-335.073 DKK
20143.077 DKK
2013-985 DKK
20120 DKK

Likviditetsgrad

225 %

+586%
God

Afkastningsgrad

-2 %

+72%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

56 %

+127%
God

Overskudsgrad

-

Balance

144’ DKK

-33%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+91%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

144’ DKK

-33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -3’
  -3’
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  144’
  -
  144’
  144’
  80’
  -
  -
  -
  80’
  -
  80’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  64’
  -
  64’
  144’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BASIC BUSINESS ApS 02.03.2012

Adresse

Adresse Fra Til
E Christensens Vej 6 · DK-7430 Ikast 02.03.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
931900 Andre sportsaktiviteter 01.01.2014
999999 Uoplyst 02.03.2012 31.12.2013

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-01-23 23.01.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 02.03.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktør 16.10.2018
Selskabet tegnes af en direktør alene 23.01.2013 27.08.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Tanis 01.07.2022
Celalettin Tanis 10.12.2020 01.07.2022
Busra Anik Firouzi 01.09.2018 01.12.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Leyla Tanis 02.03.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BASIC BUSINESS ApS

E Christensens Vej 6
7430 Ikast

CVR

34452385

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. marts 2012

P-nummer

1017516481

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

931900
Andre sportsaktiviteter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikling af software og handel med biler

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-