JAPO GUMMIFABRIK A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 29. dec. 1971
 • CVR 34357412

Virksomheden JAPO GUMMIFABRIK A/S befinder sig i branchen "Fremstilling af andre gummiprodukter" og har adresse i Kgs.Lyngby. De blev etableret i 29. december 1971 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -79.573 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Annie Duckert.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-80’ DKK

< -999%

Egenkapital

155’ DKK

-34%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-80’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-79.573 DKK
2021-2.159 DKK
2020-397.880 DKK
2019-302.260 DKK
2018-584.160 DKK
2017-497.065 DKK
2016-754.414 DKK
201539.843 DKK
2014-26.701 DKK
2013-42.758 DKK
2012-38.890 DKK

Likviditetsgrad

111 %

-5%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

10 %

-31%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

1.541’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.541’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  43’
  -2’
  -
  41’
  -80’
  -
  -80’
  -
  -80’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.528’
  -
  13’
  1.541’
  1.541’
  500’
  -345’
  -
  -
  155’
  -
  155’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.386’
  1.541’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JAPO GUMMIFABRIK A/S 29.12.1971

Adresse

Adresse Fra Til
Agnesvej 22 · DK-2800 Kgs.Lyngby 20.05.2009
Industriparken 10 · DK-2750 Ballerup 29.12.1971 19.05.2009

Branchekode

Branchekode Fra Til
221900 Fremstilling af andre gummiprodukter 01.01.2008
251300 Fremstilling af andre gummiprodukter 29.12.1971 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-23 23.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
500.000 DKK 28.06.1996
400.000 DKK 30.08.1987 27.06.1996

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse 23.05.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Dan Christian Sørensen 18.08.2015
Aage Reinhardt Jensen 21.08.2002 18.08.2015
Max Brian Bro Hansen 11.11.1998 21.08.2002

Direktører

Navn Fra Til
Inga Irma Duckert 29.12.1971
Poul Wilhelm Duckert 29.12.1971 28.06.1996

Reelle ejere

Navn Fra Til
Inga Irma Duckert 29.12.1971
Annie Duckert 29.12.1971

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JAPO GUMMIFABRIK A/S

Agnesvej 22
2800 Kgs.Lyngby

CVR

34357412

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

29. december 1971

P-nummer

1001718977

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

221900
Fremstilling af andre gummiprodukter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

danrevision@pc.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og fabrikation

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse

Registeret kapital

500.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Stiftere

-

Revisor

-