NADER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. feb. 2012
 • CVR 34228833

Virksomheden NADER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Odense SV. De blev etableret i 14. februar 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 161.634 DKK, mens den i 2021 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.737.174 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.737’ DKK

> +999%

Egenkapital

2.996’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.737’ DKK

> +999%

Årets resultat

20221.737.174 DKK
202125.012 DKK
20201.333.789 DKK
2019208.799 DKK
2018333.412 DKK
201775.402 DKK
2016269.500 DKK
2015-69.537 DKK
201428.534 DKK
201326.834 DKK
20121.781 DKK

Likviditetsgrad

914 %

+527%
God

Afkastningsgrad

3 %

> +999%
Svag

Soliditetsgrad

60 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.020’ DKK

+52%

Bruttofortjeneste

162’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

2.024’ DKK

Tilgodehavende

2.299’ DKK

+41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  162’
  -
  -24’
  -
  137’
  31’
  -47’
  1.616’
  1.600’
  1.737’
  -
  1.737’
  -
  1.737’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.558’
  163’
  -
  -
  163’
  2.721’
  -
  -
  1.438’
  -
  835’
  2.299’
  5.020’
  80’
  2.857’
  59’
  -
  2.996’
  -
  2.996’
  -
  -
  803’
  -
  -
  -
  1.772’
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  252’
  5.020’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NADER HOLDING ApS 14.02.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Mågebakken 49 · DK-5250 Odense SV 10.10.2018
Mågebakken 49 · DK-5250 Odense SV 14.02.2012 09.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.02.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-02-14 14.02.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 14.02.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.02.2012

Direktører

Navn Fra Til
Nader Rasuli-Oskuii 14.02.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nader Rasuli-Oskuii 01.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NADER HOLDING ApS

Mågebakken 49
5250 Odense SV

CVR

34228833

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. februar 2012

P-nummer

1017480983

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er, at eje andele i andre virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-