ARMANI TRADING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. feb. 2012
 • CVR 34225923

Virksomheden ARMANI TRADING ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med andre varer i.a.n." og har adresse i Tune. De blev etableret i 9. februar 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -79.385 DKK, mens den i 2021 var på -59.727 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.385 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2’ DKK

+274%

Egenkapital

-9’ DKK

-35%

Omsætning

-

Resultat før skat

2’ DKK

+274%

Årets resultat

20222.385 DKK
2021-1.371 DKK
202016.329 DKK
201936.603 DKK
2018-52.774 DKK
2017-202.272 DKK
201652.729 DKK
2015-27.861 DKK
201454.012 DKK
2013-31.087 DKK
201299.096 DKK

Likviditetsgrad

233 %

+12%
God

Afkastningsgrad

1 %

+104%
Svag

Soliditetsgrad

-4 %

-48%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

223’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-79’ DKK

-33%

Gældsforpligtelser

232’ DKK

-8%

Tilgodehavende

223’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -79’
  -
  -
  -
  2’
  -
  0
  -
  0
  2’
  -
  2’
  -
  2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  191’
  24’
  -
  -
  8’
  223’
  223’
  80’
  -89’
  -
  -
  -9’
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  136’
  -
  -
  -
  -
  23’
  -
  96’
  223’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ARMANI TRADING ApS 09.02.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Roskildevej 16 · DK-4030 Tune 16.09.2021
Søhøj 26 · DK-2690 Karlslunde 03.11.2016 15.09.2021
Søhøj 26 · DK-2690 Karlslunde 09.02.2012 02.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 10.02.2012
999999 Uoplyst 09.02.2012 09.02.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-02-09 09.02.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 09.02.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af diretøren 09.02.2012

Direktører

Navn Fra Til
Steen Christensen 09.02.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Christensen 12.02.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ARMANI TRADING ApS

Roskildevej 16
4030 Tune

CVR

34225923

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. februar 2012

P-nummer

1017468169

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477890
Detailhandel med andre varer i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@armanitrading.dk

Telefon

29665036

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed gennem handel og service i detailbranchen

Tegningsregel

Selskabet tegnes af diretøren

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-