FRL HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jan. 2012
 • CVR 34218617

Virksomheden FRL HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Skærbæk. De blev etableret i 23. januar 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 227.751 DKK, mens den i 2022 var på 48.484 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 971.286 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

971’ DKK

-18%

Egenkapital

11.960’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.063’ DKK

-12%

Årets resultat

2023971.286 DKK
20221.183.548 DKK
20212.398.757 DKK
20201.992.389 DKK
20191.020.715 DKK
2018873.986 DKK
2017539.552 DKK
2016438.246 DKK
2015296.495 DKK
2014343.266 DKK
2013363.832 DKK
2012275.929 DKK

Likviditetsgrad

10.293 %

-51%
God

Afkastningsgrad

7 %

-29%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

12.032’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

228’ DKK

+370%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7.383’ DKK

+11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  228’
  -
  -51’
  -
  874’
  0
  -
  189’
  189’
  1.063’
  -
  1.063’
  -92’
  971’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  10’
  -
  3.826’
  823’
  -
  -
  823’
  4.649’
  -
  -
  6.646’
  32’
  496’
  7.383’
  12.032’
  80’
  11.819’
  61’
  -
  11.960’
  -
  11.960’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  41’
  72’
  12.032’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FRL HOLDING ApS 23.01.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Storegade 37 · DK-6780 Skærbæk 23.01.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 28.01.2020
999999 Uoplyst 23.01.2012 27.01.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-02-08 08.02.2017
2012-01-23 23.01.2012 07.02.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 23.01.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 23.01.2012

Direktører

Navn Fra Til
Frank Risgaard Lauritzen 23.01.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Risgaard Lauritzen 23.01.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FRL HOLDING ApS

Storegade 37
6780 Skærbæk

CVR

34218617

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. januar 2012

P-nummer

1017440744

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab for Ejendomsmæglerfirmaet Rømø-Skærbæk ApS, udlejning af fast ejendom samt investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-