REVEAL IT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jan. 2012
 • CVR 34216282

Virksomheden REVEAL IT ApS befinder sig i branchen "Anden it-servicevirksomhed" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 17. januar 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 4.110.110 DKK, mens den i 2022 var på 4.399.045 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.235.506 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jakob Larsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.236’ DKK

-6%

Egenkapital

3.328’ DKK

-66%

Omsætning

-

Resultat før skat

4.151’ DKK

-6%

Årets resultat

20233.235.506 DKK
20223.438.060 DKK
20214.903.904 DKK
2020201.382 DKK
2019675.923 DKK
2018323.010 DKK
2017397.363 DKK
201650.694 DKK
201590.203 DKK
2014125.518 DKK
2013213.728 DKK
2012133.677 DKK

Likviditetsgrad

293 %

-33%
God

Afkastningsgrad

81 %

+136%
God

Soliditetsgrad

66 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.036’ DKK

-60%

Bruttofortjeneste

4.110’ DKK

-7%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

5.004’ DKK

-60%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  4.110’
  -42’
  -11’
  -
  4.057’
  124’
  -30’
  -
  94’
  4.151’
  -
  4.151’
  -915’
  3.236’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  32’
  -
  1.088’
  3.188’
  -
  663’
  5.004’
  5.036’
  80’
  8’
  3.240’
  -
  3.328’
  -
  3.328’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  894’
  453’
  -
  1.708’
  5.036’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
REVEAL IT ApS 17.01.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Præstemarksvænge 10E · DK-4000 Roskilde 27.01.2023
Københavnsvej 69 · DK-4000 Roskilde 04.03.2021 26.01.2023
Birketvej 117 · DK-4941 Bandholm 13.12.2019 03.03.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
620900 Anden it-servicevirksomhed 25.01.2012
999999 Uoplyst 17.01.2012 24.01.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-18 18.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 17.01.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 18.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Larsen 19.05.2015
Joseph Kristiansen 19.05.2015
Jakob Larsen 26.11.2013 18.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Joseph Kristiansen 09.02.2023
Lars Henrik Kristiansen 11.04.2013
Lars Henrik Kristiansen 11.04.2013 09.02.2023

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

REVEAL IT ApS

Præstemarksvænge 10
4000 Roskilde

CVR

34216282

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. januar 2012

P-nummer

1017432474

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • GREENROPE DENMARK ApS
 • MARIBO DATA ApS
 • REVEAL MEDIA ApS

Branchekode

620900
Anden it-servicevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at forestå drift af IT-virksomhed, medieproduktion samt beslægtede opgaver.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller