Dansk DKV Plan A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 11. jan. 2012
 • CVR 34214026

Virksomheden Dansk DKV Plan A/S befinder sig i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed" og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 11. januar 2012 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 82.754 DKK.

Medarbejderstaben består af 5 personer, hvor direktionen bl.a. består af Bent Erik Højhus. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Bent Erik Højhus.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

83’ DKK

+45%

Egenkapital

483’ DKK

+81%

Omsætning

-

Resultat før skat

107’ DKK

+87%

Årets resultat

202382.754 DKK
202256.923 DKK
2021113.566 DKK
202019.766 DKK
2019-5.909 DKK
201813.459 DKK
201714.225 DKK
201618.817 DKK
201527.187 DKK
2014-9.387 DKK
2013-66.981 DKK

Likviditetsgrad

166 %

+301%
God

Afkastningsgrad

9 %

Tilfredsst.

Soliditetsgrad

40 %

-57%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.201’ DKK

+322%

Bruttofortjeneste

1.036’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.189’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.036’
  -928’
  -
  -
  109’
  -
  -2’
  -
  -2’
  107’
  -
  107’
  -24’
  83’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  12’
  12’
  -
  617’
  -
  -
  572’
  1.189’
  1.201’
  400’
  83’
  -
  -
  483’
  -
  483’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  84’
  -
  719’
  1.201’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Dansk DKV Plan A/S 09.12.2022
HR HUSE HOLDING ApS 11.01.2012 08.12.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Nupark 49 · DK-7500 Holstebro 12.05.2023
Nupark 49 · DK-7500 Holstebro 18.04.2023 11.05.2023
Nupark 49 · DK-7500 Holstebro 23.11.2022 17.04.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed 16.11.2022
642010 Finansielle holdingselskaber 20.01.2012 15.11.2022
999999 Uoplyst 11.01.2012 19.01.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-12-09 09.12.2022
2013-12-02 02.12.2013 08.12.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
400.000 DKK 09.12.2022
80.000 DKK 11.01.2012 08.12.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. 18.12.2022
Selskabet tegnes af den samlede direktion 27.02.2019 17.12.2022
Virksomheden tegnes af en likvidator 25.01.2019 26.02.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Brian Røjkjær Højhus 09.12.2022
Søren Dybro Eriksen 09.12.2022

Direktører

Navn Fra Til
Bent Erik Højhus 27.02.2019
Brian Røjkjær Højhus 27.02.2019
Bent Erik Højhus 27.02.2019 09.12.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Dybro Eriksen 09.12.2022
Bent Erik Højhus 11.01.2012
Brian Røjkjær Højhus 11.01.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Dansk DKV Plan A/S

Nupark 49
7500 Holstebro

CVR

34214026

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

11. januar 2012

P-nummer

1017423645

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • DKV Plan A/S
 • DKV Plan Danmark A/S
 • Dansk DKV-Plan A/S
 • Jydsk DKV Plan A/S
 • Jysk DKV Plan A/S

Branchekode

432900
Anden bygningsinstallationsvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

brian@danskdkvplan.dk

Telefon

22651199

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor Drift- Kontrol og Vedligeholdelse af de brandtekniske egenskaber i ejendomme i henhold til myndighedskrav og andre beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Registeret kapital

400.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

5

Reklamebeskyttelse

Ja