SELSKABET AF 14. JANUAR 2013 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jan. 2012
 • CVR 34212473

Virksomheden SELSKABET AF 14. JANUAR 2013 ApS befinder sig i branchen "Tøjforretninger" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 12. januar 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

0 DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
20150 DKK
201433.039 DKK
2013-18.142 DKK
2012-

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -80’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SELSKABET AF 14. JANUAR 2013 ApS 14.05.2013
CHRISTINE CALLSEN WARDROBE ApS 12.01.2012 13.05.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Bregnerødvej 161B · DK-3460 Birkerød 21.11.2019
Bregnerødvej 161B · DK-3460 Birkerød 20.09.2016 20.11.2019
Bregnerødvej 161B · DK-3460 Birkerød 26.06.2016 19.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
477110 Tøjforretninger 12.01.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-14 14.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 12.01.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Peter Begtrup Lind 31.12.2015
Christine Susanne Lublin Callsen 27.06.2013 31.12.2015
Christinne Suzanne Lublin Callsen 27.06.2013 31.12.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Begtrup Lind 31.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SELSKABET AF 14. JANUAR 2013 ApS

Bregnerødvej 161
3460 Birkerød

CVR

34212473

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. januar 2012

P-nummer

1017417297

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

477110
Tøjforretninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive detailhandel med tøj samt hermed beslægtede konsulentvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller