AB Invest Vejle ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jan. 2012
 • CVR 34211515

Virksomheden AB Invest Vejle ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Vejle. De blev etableret i 17. januar 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.170.012 DKK, mens den i 2021 var på 921.673 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 399.083 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

399’ DKK

-19%

Egenkapital

651’ DKK

-72%

Omsætning

-

Resultat før skat

512’ DKK

-19%

Årets resultat

2022399.083 DKK
2021492.118 DKK
2020279.716 DKK
2019178.074 DKK
201820.491 DKK
201711.504 DKK
201613.930 DKK
20151.446 DKK
201420.503 DKK
2013-43.104 DKK
2012-48 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

5 %

-13%
Svag

Soliditetsgrad

4 %

-72%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

18.275’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

1.170’ DKK

+27%

Gældsforpligtelser

17.389’ DKK

+11%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.170’
  -
  -
  -
  879’
  1’
  -368’
  -
  -367’
  512’
  -
  512’
  -113’
  399’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  17.687’
  -
  -
  -
  -
  17.687’
  -
  -
  52’
  -
  522’
  -
  18.275’
  80’
  171’
  400’
  -
  651’
  -
  651’
  235’
  235’
  10.531’
  -
  -
  -
  10.846’
  6.029’
  -
  -
  177’
  20’
  -
  6.543’
  18.275’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AB Invest Vejle ApS 16.03.2021
ANDERS BOVÉ EJENDOMME ApS 17.01.2012 15.03.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Frøkær Skovvej 6B · DK-7100 Vejle 28.12.2023
Frederikshøjvej 78 · DK-7100 Vejle 16.04.2019 27.12.2023
Ørstedsgade 15 · DK-7100 Vejle 27.02.2019 15.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 15.01.2021
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020 14.01.2021
999999 Uoplyst 17.01.2012 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-03-16 16.03.2021
2012-01-17 17.01.2012 15.03.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 17.01.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 17.01.2012

Direktører

Navn Fra Til
Anders Bové 17.01.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Bové 16.06.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AB Invest Vejle ApS

Frøkær Skovvej 6
7100 Vejle

CVR

34211515

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. januar 2012

P-nummer

1017412791

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anders@andersbove.dk

Telefon

40544348

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i og udleje af ejendomme og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-