BNH - INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. jan. 2012
 • CVR 34209812

Virksomheden BNH - INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vester Skerninge. De blev etableret i 10. januar 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.903 DKK, mens den i 2022 var på -3.579 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 55.412 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

55’ DKK

-69%

Egenkapital

936’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

71’ DKK

-55%

Årets resultat

202355.412 DKK
2022178.509 DKK
2021205.678 DKK
2020435.256 DKK
2019123.905 DKK
2018223.861 DKK
201767.510 DKK
201693.326 DKK
2015-7.476 DKK
201433.696 DKK
201318.284 DKK
201274.085 DKK

Likviditetsgrad

3.452 %

+229%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-244%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

939’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-205%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

91’ DKK

-74%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  112’
  -3’
  -
  109’
  71’
  -
  71’
  -16’
  55’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  65’
  100’
  -
  -
  783’
  848’
  -
  -
  59’
  -
  14’
  91’
  939’
  80’
  837’
  -
  -
  936’
  -
  936’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  3’
  939’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BNH - INVEST ApS 10.01.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Åløkkevej 14 · DK-5762 Vester Skerninge 08.06.2023
Hospitalsgade 18 · DK-6000 Kolding 20.01.2022 07.06.2023
Hospitalsgade 18A · DK-6000 Kolding 15.09.2020 19.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 10.01.2012 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-01-10 10.01.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 10.01.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig. 10.01.2012

Direktører

Navn Fra Til
Bendict Nisbeth-Hansen 10.01.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bendict Nisbeth-Hansen 10.01.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BNH - INVEST ApS

Åløkkevej 14
5762 Vester Skerninge

CVR

34209812

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. januar 2012

P-nummer

1017404969

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bnh@say-it.dk

Telefon

29724582

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som Holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive edb-service, hjemmeside m.v.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-