MORTEN HYLDGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2012
 • CVR 34203989

Virksomheden MORTEN HYLDGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Randers SØ. De blev etableret i 1. januar 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -14.556 DKK, mens den i 2022 var på -3.507 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 212.666 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Morten Hyldgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

213’ DKK

+543%

Egenkapital

194’ DKK

> +999%

Omsætning

-

Resultat før skat

213’ DKK

Årets resultat

2023212.666 DKK
2022-47.985 DKK
2021-2.500 DKK
2020-2.500 DKK
2019-1.764 DKK
20180 DKK
2017-1.927 DKK
2016-50.401 DKK
2015-5.219 DKK
2014-48 DKK
2013-6.562 DKK

Likviditetsgrad

7.866 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-11 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

197’ DKK

> +999%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

-315%

Gældsforpligtelser

3’ DKK

Tilgodehavende

197’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -15’
  -8’
  -
  -
  -23’
  236’
  -1’
  -
  235’
  213’
  -
  213’
  -
  213’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  197’
  197’
  197’
  80’
  84’
  30’
  -
  194’
  -
  194’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  197’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MORTEN HYLDGAARD HOLDING ApS 01.01.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Astridsminde 16 · DK-8960 Randers SØ 11.01.2021
Revlsbjergvej 35 · DK-8960 Randers SØ 22.10.2019 10.01.2021
Stendalsvej 15 · DK-8960 Randers SØ 04.01.2018 21.10.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2012 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-01-01 01.01.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.01.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.01.2012

Direktører

Navn Fra Til
Morten Hyldgaard 01.01.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Hyldgaard 01.01.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MORTEN HYLDGAARD HOLDING ApS

Astridsminde 16
8960 Randers SØ

CVR

34203989

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2012

P-nummer

1017382515

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mortenhyldgaard@icloud.com

Telefon

50576137

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af og investering i kapitalandele i andre selskaber samt andet efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-