Ejd.selskabet Bymosevej 17 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jan. 2012
 • CVR 34203385

Virksomheden Ejd.selskabet Bymosevej 17 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 2. januar 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 463.998 DKK, mens den i 2022 var på 705.199 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 63.845 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

64’ DKK

-81%

Egenkapital

5.059’ DKK

+408%

Omsætning

-

Resultat før skat

82’ DKK

-82%

Årets resultat

202363.845 DKK
2022343.431 DKK
2021260.172 DKK
2020139.966 DKK
2019127.601 DKK
201818.152 DKK
20176.196 DKK
201643.245 DKK
20150 DKK
2014-26.913 DKK
2013240.741 DKK

Likviditetsgrad

41 %

+494%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

3 %

-59%
Svag

Soliditetsgrad

48 %

+333%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.474’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

464’ DKK

-34%

Gældsforpligtelser

5.064’ DKK

-34%

Tilgodehavende

388’ DKK

+70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  464’
  -
  -199’
  -
  265’
  4’
  -187’
  -
  -183’
  82’
  -
  82’
  -18’
  64’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  10.086’
  -
  -
  -
  -
  10.086’
  -
  70’
  158’
  78’
  81’
  388’
  10.474’
  100’
  4.959’
  -
  -
  5.059’
  -
  5.059’
  351’
  351’
  4.114’
  -
  -
  -
  4.114’
  327’
  245’
  -
  -73’
  23’
  -
  950’
  10.474’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ejd.selskabet Bymosevej 17 ApS 07.12.2015
PIFFANY ApS 14.03.2014 06.12.2015
CREATIVE HOME EUROPE ApS 02.01.2012 13.03.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Bymosevej 17 · DK-3200 Helsinge 24.04.2019
Tvingsbakken 27 · DK-3200 Helsinge 01.05.2012 23.04.2019
Østergade 6 · DK-3200 Helsinge 02.01.2012 30.04.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 07.12.2015
461900 Agenturhandel med blandet sortiment 02.01.2012 06.12.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-07 07.12.2015
2014-03-14 14.03.2014 06.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 07.12.2015
80.000 DKK 02.01.2012 06.12.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
 Selskabet tegnes af en direktør. 10.12.2015
Selskabet tegnes af direktøren 14.03.2014 09.12.2015

Direktører

Navn Fra Til
Michael Poul Valstorp 07.12.2015
Lauritz Lykke Smed 02.01.2012
Michael Peter Zwicki Mayntzhusen 02.01.2012 01.05.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lauritz Lykke Smed 07.12.2015
Michael Poul Valstorp 07.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ejd.selskabet Bymosevej 17 ApS

Bymosevej 17
3200 Helsinge

CVR

34203385

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. januar 2012

P-nummer

1017379867

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ls@piffany.eu

Telefon

70666670

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og udlejning af fast ejendom samt anden beslægtede virksomhed.

Tegningsregel

 Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej