BRAGE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. nov. 2011
 • CVR 34201897

Virksomheden BRAGE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rønne. De blev etableret i 16. november 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -43.243 DKK, mens den i 2021 var på -9.655 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -43.243 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-43’ DKK

-166%

Egenkapital

542’ DKK

-22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-43’ DKK

-166%

Årets resultat

2022-43.243 DKK
2021-16.230 DKK
20207.082 DKK
201942.735 DKK
2018-16.017 DKK
201714.790 DKK
2016740 DKK
2015-72.950 DKK
2014-127.476 DKK
2013101.637 DKK
2012-45.545 DKK

Likviditetsgrad

12.811 %

-9%
God

Afkastningsgrad

-8 %

-477%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

546’ DKK

-22%

Bruttofortjeneste

-43’ DKK

-348%

Gældsforpligtelser

4’ DKK

Tilgodehavende

546’ DKK

-22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -43’
  -
  -
  -
  -43’
  -
  -
  -
  -
  -43’
  -
  -43’
  -
  -43’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  212’
  546’
  546’
  212’
  -
  -
  -
  542’
  -
  542’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  546’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BRAGE HOLDING ApS 16.11.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Gartnervangen 6B · DK-3700 Rønne 04.11.2019
Anholtsgade 8 · DK-8000 Aarhus C 17.07.2016 03.11.2019
Eskildsgade 4 · DK-1657 København V 16.11.2011 16.07.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 16.11.2011 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-11-16 16.11.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 16.11.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.11.2011

Direktører

Navn Fra Til
Martin Sander Kielsgaard Laursen 16.11.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Sander Kielsgaard Laursen 16.11.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BRAGE HOLDING ApS

Gartnervangen 6
3700 Rønne

CVR

34201897

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. november 2011

P-nummer

1017373699

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration af egne midler.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-