HOLDINGSELSKABET BUGGI ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2012
 • CVR 34201560

Virksomheden HOLDINGSELSKABET BUGGI ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 1. januar 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -9.000 DKK, mens den i 2022 var på -6.508 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 144.172 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

144’ DKK

> +999%

Egenkapital

613’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

144’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023144.172 DKK
202212.934 DKK
2021170.103 DKK
2020226.807 DKK
2019251.635 DKK
2018-89.111 DKK
201736.603 DKK
2016289.454 DKK
201566.068 DKK
201430.421 DKK
201328.442 DKK

Likviditetsgrad

2.581 %

+584%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+16%
God

Overskudsgrad

-

Balance

621’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-38%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

197’ DKK

-42%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -
  8’
  0
  -
  8’
  144’
  -
  144’
  -
  144’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  423’
  423’
  -
  -
  -
  -
  84’
  197’
  621’
  80’
  78’
  59’
  -
  613’
  -
  613’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  8’
  621’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOLDINGSELSKABET BUGGI ApS 01.01.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Buddinge Hovedgade 143A · DK-2860 Søborg 10.10.2018
Buddinge Hovedgade 143A · DK-2860 Søborg 29.09.2017 09.10.2018
Buddinge Hovedgade 143A · DK-2860 Søborg 02.12.2013 28.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-01-01 01.01.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 01.01.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 01.01.2012

Direktører

Navn Fra Til
Martin Røi Nielsen 01.01.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Røi Nielsen 01.01.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOLDINGSELSKABET BUGGI ApS

Buddinge Hovedgade 143
2860 Søborg

CVR

34201560

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2012

P-nummer

1017372927

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at have ejerandele i andre firmaer, herunder aktier, anparter mv., og udøve andre hermed beslægtede erhverv.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-