NC CONSULTING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. jan. 2012
 • CVR 34201285

Virksomheden NC CONSULTING ApS befinder sig i branchen "Anden teknisk rådgivning" og har adresse i Nørre Snede. De blev etableret i 2. januar 2012 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 353.196 DKK, mens den i 2022 var på 200.960 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 90.493 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Peder Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

90’ DKK

-37%

Egenkapital

278’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

117’ DKK

-37%

Årets resultat

202390.493 DKK
2022143.950 DKK
2021273.205 DKK
2020161.285 DKK
20197.929 DKK
2018-7.457 DKK
20176.086 DKK
201637.826 DKK
2015-23.197 DKK
2014-248.805 DKK
2013144.502 DKK
201224.048 DKK

Likviditetsgrad

406 %

God

Afkastningsgrad

32 %

-33%
God

Soliditetsgrad

75 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

370’ DKK

-7%

Bruttofortjeneste

353’ DKK

+76%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

370’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  353’
  -229’
  -6’
  -
  119’
  0
  -2’
  -
  -2’
  117’
  -
  117’
  -26’
  90’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  314’
  370’
  370’
  80’
  76’
  122’
  -
  278’
  -
  278’
  0
  0
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  17’
  -
  91’
  370’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NC CONSULTING ApS 02.01.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Irisvej 9 · DK-8766 Nørre Snede 02.01.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
711290 Anden teknisk rådgivning 02.01.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-01-02 02.01.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 02.01.2012

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 02.01.2012

Direktører

Navn Fra Til
Peder Nielsen 02.01.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peder Nielsen 02.01.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NC CONSULTING ApS

Irisvej 9
8766 Nørre Snede

CVR

34201285

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. januar 2012

P-nummer

1017372072

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711290
Anden teknisk rådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning inden for fiskeriindustri og aquakultur samt anden virksomhed, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-