INTERPRO A/S

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 28. dec. 2011
 • CVR 34093091

Virksomheden INTERPRO A/S befinder sig i branchen "Juridisk bistand" og har adresse i Brøndby. De blev etableret i 28. december 2011 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -76.553 DKK, mens den i 2020 var på 181.405 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.289 DKK.

I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Mogens Johannsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-13’ DKK

-108%

Egenkapital

3.818’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

-106%

Årets resultat

2021-13.289 DKK
2020159.037 DKK
201968.124 DKK
201872.001 DKK
2017475.771 DKK
2016-119.097 DKK
20150 DKK
20140 DKK
20130 DKK
20129.720 DKK

Likviditetsgrad

2.362 %

+41%
God

Afkastningsgrad

-5 %

-230%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.041’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-77’ DKK

-142%

Gældsforpligtelser

222’ DKK

-53%

Tilgodehavende

3.262’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -77’
  -
  -9’
  -
  -194’
  393’
  -58’
  25’
  360’
  -13’
  -
  -13’
  -
  -13’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  779’
  -
  -
  -
  -
  779’
  -
  5’
  647’
  231’
  594’
  3.262’
  4.041’
  3.780’
  38’
  -
  -
  3.818’
  -
  3.818’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  84’
  -
  -
  -
  -
  80’
  49’
  138’
  4.041’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INTERPRO A/S 28.12.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Plovmarksvej 8 · DK-2605 Brøndby 28.12.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
691000 Juridisk bistand 01.04.2012
999999 Uoplyst 28.12.2011 31.03.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-01-17 17.01.2022
2020-03-31 31.03.2020 16.01.2022
2017-06-12 12.06.2017 30.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
2.480.000 DKK 17.01.2022
3.780.000 DKK 31.03.2020 16.01.2022
4.500.000 DKK 11.10.2016 30.03.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene, formanden for bestyrelsen eller to bestyrelsesmedlemmer. 02.01.2014

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Bo Frølund Winther 02.01.2014
Jens Christian Winther 21.03.2013
Ann Frølund Winther 28.12.2011 21.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jens Christian Winther 28.12.2011

Legalle ejere

Navn Fra Til
Mogens Johannsen 21.03.2013
EuroDevelopment SL 21.03.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Christian Winther 28.12.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INTERPRO A/S

Plovmarksvej 8
2605 Brøndby

CVR

34093091

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

28. december 2011

P-nummer

1017367346

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • JURIDISK KURSUSVIRKSOMHED A/S

Branchekode

691000
Juridisk bistand

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er juridisk rådgivning,kursus,inkasso og- handelsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene, formanden for bestyrelsen eller to bestyrelsesmedlemmer.

Registeret kapital

2.480.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja