MALMQUIST HOLDING ApS

TVANGSOPLØST
 • APS
 • Etableret 22. dec. 2011
 • CVR 34088985

Virksomheden MALMQUIST HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ålsgårde. De blev etableret i 22. december 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 19.872 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

20’ DKK

0%

Egenkapital

12’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

20’ DKK

0%

Årets resultat

201319.872 DKK
2012-87.675 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-16 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

51 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

24’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2013
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’
  -
  0
  24’
  24’
  20’
  -
  20’
  -
  20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2013
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  -
  -
  24’
  24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  24’
  80’
  -68’
  -
  -
  12’
  -
  12’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  -
  -
  -
  4’
  12’
  24’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MALMQUIST HOLDING ApS 22.12.2011 23.09.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Ærøvej 6 · DK-3140 Ålsgårde 22.12.2011 23.09.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.12.2011 23.09.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-12-22 22.12.2011 23.09.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 22.12.2011 23.09.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 22.12.2011 23.09.2015

Direktører

Navn Fra Til
Michael Svend Fuglstrøm Malmquist 22.12.2011 01.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MALMQUIST HOLDING ApS

Ærøvej 6
3140 Ålsgårde

CVR

34088985

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. december 2011

P-nummer

1017358045

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-