MS HOLDING SUNDS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2011
 • CVR 34087830

Virksomheden MS HOLDING SUNDS ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sunds. De blev etableret i 15. december 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.381 DKK, mens den i 2021 var på -6.395 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 10.646 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

11’ DKK

-99%

Egenkapital

3.985’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

11’ DKK

-99%

Årets resultat

202210.646 DKK
20211.156.305 DKK
20201.008.528 DKK
2019257.606 DKK
2018376.991 DKK
2017470.782 DKK
201610.913 DKK
2015319.771 DKK
2014359.648 DKK
2013-115.175 DKK
201248.966 DKK

Likviditetsgrad

7 %

+67%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

85 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.680’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

49’ DKK

+79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -20’
  -
  -20’
  11’
  -
  11’
  -
  11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4.631’
  -
  -
  4.631’
  4.631’
  -
  -
  -
  -
  10’
  49’
  4.680’
  80’
  -226’
  -
  -
  3.985’
  -
  3.985’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  258’
  -
  -
  -
  -
  437’
  695’
  4.680’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MS HOLDING SUNDS ApS 15.12.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Navervej 18 · DK-7451 Sunds 18.10.2021
Navervej 18 · DK-7451 Sunds 15.12.2011 17.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.07.2012
999999 Uoplyst 15.12.2011 23.07.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-12-15 15.12.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.12.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 15.12.2011

Direktører

Navn Fra Til
Morten Meier Sørensen 15.12.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Meier Sørensen 15.12.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MS HOLDING SUNDS ApS

Navervej 18
7451 Sunds

CVR

34087830

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2011

P-nummer

1017355380

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej