PER SNEDKER ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. dec. 2011
 • CVR 34087075

Virksomheden PER SNEDKER ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Rudkøbing. De blev etableret i 20. december 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 64.286 DKK, mens den i 2022 var på 82.317 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 145.311 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

145’ DKK

-41%

Egenkapital

1.834’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

155’ DKK

-40%

Årets resultat

2023145.311 DKK
2022244.350 DKK
2021267.506 DKK
2020247.424 DKK
2019-39.696 DKK
2018184.247 DKK
2017120.859 DKK
2016346.022 DKK
2015605.559 DKK
201492.958 DKK
201359.202 DKK
2012186.069 DKK

Likviditetsgrad

1.061 %

+166%
God

Afkastningsgrad

2 %

-26%
Svag

Soliditetsgrad

87 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.106’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

64’ DKK

-22%

Gældsforpligtelser

194’ DKK

-24%

Tilgodehavende

363’ DKK

+18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  64’
  -
  -15’
  -
  49’
  -
  -9’
  3’
  -6’
  155’
  -
  155’
  -9’
  145’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.203’
  540’
  -
  -
  540’
  1.743’
  -
  -
  217’
  -
  85’
  363’
  2.106’
  80’
  1.327’
  118’
  -
  1.834’
  -
  1.834’
  78’
  78’
  160’
  -
  -
  -
  160’
  -
  -
  -
  -
  7’
  7’
  34’
  2.106’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PER SNEDKER ApS 20.12.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Vindrosen 10 · DK-5900 Rudkøbing 20.12.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.11.2016
642010 Finansielle holdingselskaber 20.12.2011 13.11.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-12-20 20.12.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 20.12.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.12.2011

Direktører

Navn Fra Til
Per Elnegaard Larsen 20.12.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Elnegaard Larsen 20.12.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PER SNEDKER ApS

Vindrosen 10
5900 Rudkøbing

CVR

34087075

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. december 2011

P-nummer

1017353167

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er erhvervsmæssig udlejning samt at være finansielt holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-