OGN INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2011
 • CVR 34079315

Virksomheden OGN INVEST ApS befinder sig i branchen "Formueforvaltning" og har adresse i Hornslet. De blev etableret i 8. december 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.809 DKK, mens den i 2022 var på -10.893 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 110.063 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

110’ DKK

+160%

Egenkapital

1.329’ DKK

+9%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

141’ DKK

+161%

Årets resultat

2023110.063 DKK
2022-182.059 DKK
2021183.585 DKK
202012.585 DKK
2019-248.862 DKK
2018197.990 DKK
2017-132.230 DKK
2016165.478 DKK
2015-193.170 DKK
2014-303.487 DKK
2013-592.662 DKK
2012478.417 DKK

Likviditetsgrad

19.088 %

+9%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+9%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.336’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.336’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  152’
  -
  -
  152’
  141’
  -
  141’
  -31’
  110’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  1.336’
  1.336’
  125’
  1.204’
  -
  -
  1.329’
  -
  1.329’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  7’
  1.336’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OGN INVEST ApS 08.12.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Rodskovvej 70 · DK-8543 Hornslet 12.03.2015
Voldbjergvej 12 · DK-8240 Risskov 27.12.2013 11.03.2015
Marselisborg Allé 7H · DK-8000 Aarhus C 08.12.2011 26.12.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
663000 Formueforvaltning 08.12.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-03-24 24.03.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 08.12.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening 24.03.2014

Direktører

Navn Fra Til
Asger Ole Gade 08.12.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Asger Ole Gade 08.12.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OGN INVEST ApS

Rodskovvej 70
8543 Hornslet

CVR

34079315

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2011

P-nummer

1017327654

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

663000
Formueforvaltning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mail@olegade.dk

Telefon

22157122

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber, at eje og forvalte anparter/aktier i andre ikke børsnoterede selskaber, investering i børsnoterede værdipapirer, aktivitetsudvidelser, generel formueforvaltning, fast ejendom og herved beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-