Margana Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. dec. 2011
 • CVR 34078262

Virksomheden Margana Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 8. december 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.100 DKK, mens den i 2022 var på -4.400 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 990.030 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

990’ DKK

+592%

Egenkapital

3.324’ DKK

+39%

Omsætning

-

Resultat før skat

930’ DKK

+430%

Årets resultat

2023990.030 DKK
2022143.072 DKK
2021-464.450 DKK
2020-833.790 DKK
2019646.035 DKK
2018-1.271.494 DKK
2017316.603 DKK
20161.527.040 DKK
20152.175.379 DKK
2014252.542 DKK
2013126.714 DKK
2012130.764 DKK

Likviditetsgrad

15 %

+25%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+80%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

80 %

+10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.180’ DKK

+27%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+75%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

127’ DKK

+18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  212’
  -482’
  1.201’
  1.895’
  930’
  -
  930’
  -60’
  990’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.267’
  -
  -
  4.053’
  -
  -
  -
  -
  -
  67’
  127’
  4.180’
  80’
  3.122’
  122’
  -
  3.324’
  -
  3.324’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  855’
  -
  -
  -
  -
  -
  856’
  4.180’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Margana Holding ApS 04.12.2019
KN 2011 HOLDING ApS 08.12.2011 03.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Bryrupvej 5 · DK-2770 Kastrup 20.07.2023
Baltorpbakken 14 · DK-2750 Ballerup 10.07.2021 19.07.2023
Telegrafvej 7A · DK-2750 Ballerup 23.11.2020 09.07.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.12.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-04 04.12.2019
2011-12-08 08.12.2011 03.12.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 08.12.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 08.12.2011

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Nørager 08.12.2011
Kenneth Garrido Nørager 08.12.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Nørager 08.12.2011
Kenneth Garrido Nørager 08.12.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Margana Holding ApS

Bryrupvej 5
2770 Kastrup

CVR

34078262

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. december 2011

P-nummer

1017324353

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

knejendomme@gmail.com

Telefon

31452515

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hvad der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller