ANDSAGER JUNIOR HOLDING COMPANY OF 2011 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. nov. 2011
 • CVR 34059667

Virksomheden ANDSAGER JUNIOR HOLDING COMPANY OF 2011 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 16. november 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -221.016 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-221’ DKK

-544%

Egenkapital

191’ DKK

-64%

Omsætning

-

Resultat før skat

-221’ DKK

-936%

Årets resultat

2022-221.016 DKK
2021-34.319 DKK
2020166.588 DKK
2019-846.048 DKK
2018-35.741 DKK
2017242.520 DKK
2016482.005 DKK
2015322.813 DKK
2014325.527 DKK
2013259.613 DKK
2012554.642 DKK

Likviditetsgrad

185 %

-63%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

46 %

-42%
God

Overskudsgrad

-

Balance

417’ DKK

-37%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

417’ DKK

-37%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  15’
  -221’
  -
  -206’
  -221’
  -
  -221’
  -
  -221’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  417’
  417’
  88’
  104’
  -
  -
  191’
  -
  191’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  225’
  417’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ANDSAGER JUNIOR HOLDING COMPANY OF 2011 ApS 16.11.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Svends Alle 71 · DK-2800 Kgs. Lyngby 01.09.2015
Guldborgvej 21 · DK-2000 Frederiksberg 16.11.2011 31.08.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.11.2011
999999 Uoplyst 16.11.2011 28.11.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-11-16 16.11.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
87.500 DKK 16.11.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 16.11.2011

Direktører

Navn Fra Til
Martin Andsager Kraglund 16.11.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Andsager Kraglund 16.11.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ANDSAGER JUNIOR HOLDING COMPANY OF 2011 ApS

Svends Alle 71
2800 Kgs. Lyngby

CVR

34059667

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. november 2011

P-nummer

1017291994

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at købe, sælge og eje aktier, anparter og andre værdipapirer, foretage investeringer og anden pengeanbringelse samt drive anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

87.500 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-