ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE PIERRE LUND ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. nov. 2011
 • CVR 34059314

Virksomheden ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE PIERRE LUND ApS befinder sig i branchen "Alment praktiserende læger" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 15. november 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.600 DKK, mens den i 2021 var på -4.375 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -40.635 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-41’ DKK

-114%

Egenkapital

-886’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

-41’ DKK

-114%

Årets resultat

2022-40.635 DKK
2021293.985 DKK
2020-6.437 DKK
2019-3.500 DKK
2018-272.154 DKK
2017-7.314 DKK
2016-27.067 DKK
2015-33.060 DKK
2014-427.012 DKK
201320.383 DKK
2012-465.711 DKK

Likviditetsgrad

190 %

-17%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-686 %

-3%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

129’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

1.015’ DKK

+4%

Tilgodehavende

51’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  2’
  -41’
  -
  -41’
  -
  -41’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  -
  -
  78’
  78’
  -
  -
  -
  -
  51’
  51’
  129’
  80’
  -966’
  -
  -
  -886’
  -
  -886’
  -
  -
  -
  -
  915’
  -
  988’
  -
  -
  -
  -
  18’
  9’
  27’
  129’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE PIERRE LUND ApS 15.11.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Strandhøjsvej 33 · DK-2920 Charlottenlund 19.06.2016
Store Kongensgade 61 · DK-1264 København K 15.11.2011 18.06.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
862100 Alment praktiserende læger 05.12.2011
999999 Uoplyst 15.11.2011 04.12.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-11-15 15.11.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 15.11.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 15.11.2011

Direktører

Navn Fra Til
Pierre Lund Assely 15.11.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christine Rønneberg Mehren 01.01.2016
Pierre Lund Assely 01.06.2013 31.12.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE PIERRE LUND ApS

Strandhøjsvej 33
2920 Charlottenlund

CVR

34059314

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. november 2011

P-nummer

1017291358

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

862100
Alment praktiserende læger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive almen lægepraksis.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-