AKRM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. nov. 2011
 • CVR 34058385

Virksomheden AKRM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 27. november 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -16.890 DKK, mens den i 2021 var på -19.965 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 273.002 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

273’ DKK

-88%

Egenkapital

5.949’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

273’ DKK

-88%

Årets resultat

2022273.002 DKK
20212.244.053 DKK
2020564.177 DKK
20191.143.738 DKK
2018-532.917 DKK
2017339.622 DKK
2016399.629 DKK
2015-588.124 DKK
20140 DKK
2013594.411 DKK
2012229.432 DKK

Likviditetsgrad

83 %

+36%
Svag

Afkastningsgrad

-2 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

64 %

+7%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.279’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

+15%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.772’ DKK

+18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -17’
  -
  -171’
  -
  -188’
  878’
  -827’
  -
  51’
  273’
  -
  273’
  -
  273’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.508’
  6.508’
  -
  -
  -
  -
  219’
  2.772’
  9.279’
  80’
  3.207’
  -
  -
  5.949’
  -
  5.949’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.331’
  9.279’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AKRM HOLDING ApS 27.11.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Solbjergvej 3 · DK-2000 Frederiksberg 17.02.2015
Højdevej 60 · DK-2670 Greve 27.11.2011 16.02.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 27.11.2011 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-11-27 27.11.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 27.11.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 27.11.2011

Direktører

Navn Fra Til
Kristian Mølgaard 27.11.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kristian Mølgaard 27.11.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AKRM HOLDING ApS

Solbjergvej 3
2000 Frederiksberg

CVR

34058385

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. november 2011

P-nummer

1017288233

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje Kapitalandele samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej