BARKEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. nov. 2011
 • CVR 34057818

Virksomheden BARKEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 25. november 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.626 DKK, mens den i 2022 var på -25.361 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.483 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

+73%

Egenkapital

-574’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-7.483 DKK
2022-28.158 DKK
2021-115.092 DKK
2020-339.454 DKK
2019-209.357 DKK
2018-20.423 DKK
2017745.427 DKK
2016708.630 DKK
2015831.433 DKK
2014492.345 DKK
2013655.458 DKK
2012568.848 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+82%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  0
  -3’
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  80’
  -654’
  -
  -
  -574’
  -
  -574’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  574’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BARKEN HOLDING ApS 25.11.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Vodroffsvej 26 · DK-1900 Frederiksberg C 10.06.2020
Vodroffsvej 26 · DK-1900 Frederiksberg C 10.01.2018 09.06.2020
Bentzonsvej 17 · DK-2000 Frederiksberg 03.07.2014 09.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.07.2017
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 25.11.2011 30.06.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-29 29.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 25.11.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 29.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Bo Barken 25.11.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bo Barken 25.11.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BARKEN HOLDING ApS

Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C

CVR

34057818

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. november 2011

P-nummer

1017286710

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

20736309

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-