ØBERG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. nov. 2011
 • CVR 34056927

Virksomheden ØBERG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nivå. De blev etableret i 24. november 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 4.892 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

5’ DKK

-77%

Egenkapital

189’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

5’ DKK

-77%

Årets resultat

20234.892 DKK
202221.171 DKK
202125.597 DKK
202087.438 DKK
20192.989 DKK
20189.047 DKK
2017-65.777 DKK
201643.976 DKK
2015-27.183 DKK
201416.725 DKK
201337.927 DKK
2012162.098 DKK

Likviditetsgrad

372 %

+106%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+66%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

191’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

9’ DKK

-42%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -
  5’
  5’
  5’
  -
  5’
  0
  5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  182’
  -
  -
  182’
  182’
  -
  -
  -
  -
  5’
  9’
  191’
  50’
  36’
  -
  -
  189’
  -
  189’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  191’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ØBERG HOLDING ApS 24.11.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Møllevej 9 · DK-2990 Nivå 04.01.2016
Møllevej 9 · DK-2990 Nivå 03.11.2012 03.01.2016
Solbakkevej 14 · DK-2960 Rungsted Kyst 24.11.2011 02.11.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 09.04.2015
999999 Uoplyst 24.11.2011 08.04.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-04-08 08.04.2015
2011-11-24 24.11.2011 07.04.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 08.04.2015
80.000 DKK 24.11.2011 07.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 24.11.2011

Direktører

Navn Fra Til
Christian Øberg 24.11.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Øberg 24.11.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ØBERG HOLDING ApS

Møllevej 9
2990 Nivå

CVR

34056927

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. november 2011

P-nummer

1017281344

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive formueforvaltning og at eje kapitalandele samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-