EPOST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. nov. 2011
 • CVR 34056846

Virksomheden EPOST ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 23. november 2011 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -3.551 DKK, mens den i 2020 var på -3.353 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -426.560 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Anders Riis-Olsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-427’ DKK

< -999%

Egenkapital

140’ DKK

-78%

Omsætning

-

Resultat før skat

-427’ DKK

Årets resultat

2021-426.560 DKK
2020-2.793 DKK
2019196.066 DKK
2018-110.372 DKK
201713.639 DKK
2016150.875 DKK
2015858.422 DKK
2014-3.878.009 DKK
2013291.615 DKK
20122.595.693 DKK

Likviditetsgrad

609 %

-79%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-331%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

89 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

157’ DKK

-75%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

107’ DKK

-79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  25’
  -449’
  -
  -424’
  -427’
  -
  -427’
  -
  -427’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’
  -
  -
  50’
  50’
  -
  -
  -
  0
  6’
  107’
  157’
  80’
  3’
  57’
  -
  140’
  -
  140’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  18’
  157’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EPOST ApS 24.10.2014
EPOST INVEST ApS 23.11.2011 23.10.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Frederikkevej 16 · DK-2900 Hellerup 07.02.2019
Frederikkevej 16 · DK-2900 Hellerup 29.10.2015 06.02.2019
Strandboulevarden 62B · DK-2100 København Ø 05.10.2013 28.10.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 24.10.2014
999999 Uoplyst 23.11.2011 23.10.2014

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-10-24 24.10.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 23.11.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 24.10.2014

Direktører

Navn Fra Til
Anders Riis-Olsen 23.11.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anders Riis-Olsen 23.11.2011

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EPOST ApS

Frederikkevej 16
2900 Hellerup

CVR

34056846

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. november 2011

P-nummer

1017280550

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

 • EPOST INVEST ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ar@hfmobil.dk

Telefon

42424232

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed samt efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhed. Selskabet driver ligeledes virksomhed som holding- og investeringsselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-